på Avernakø

Ø-inspirationer

Home  

Rückblick
Retrospect

Ø

Kunstforening

Avernakø/Korshavn

Insel
The island  

Neuigkeiten News  

2020

Avernakø/Korshavn Kunstforening sommerprojekt

Hvor går grænsen?
neuigkeiten

PS:

Vores lille bog Undslupne Udsigter – en anderledes guidebog  om Avernakø - fås stadig hos Avernakø Købmand.

Hvor går grænsen?

Hvilken grænse, vil du sikkert spørge?

Og med fuld ret. Grænsen for hvad?

Grænsen mellem hvem? Grænsen til hvor?

For verden er fuld af grænser. Grænser af

alle slags. Synlige og usynlige. Bastante

og flygtige. Mærkbare og umærkelige.

Naturlige og kulturskabte. Eksisterende,

forestillede eller helt fiktive.

Grænser bliver uafladeligt fundet,

opfundet og genopfundet. Defineret, registreret eller pure afvist. Opløst og flyttet helt nye steder hen. For grænser er simpelthen et både grundlæggende og grænseløst fænomen.Temaet grænser er ekstra aktuelt her i 2020: I Danmark fejrer vi 100-året for genforeningen, hvor den dansk-tyske grænse ved afstemning blev flyttet, så Sønderjylland igen blev dansk. Vi regner 1920 grænsen for verdens første demokratisk valgte, og er stolte af den. Covid19 pandemien fik mange nationalstater til at lukke deres grænser og kalde deres borgere hjem. Grænser blev pludselig meget markante ”bomme” for den bevægelsesfrihed vi, ikke mindst i Europa, har regnet for en selvfølge – at verden stod åben for os. Landegrænser er igen blevet vigtige - synlige og mærkbare. Også de sociale-smitte-grænser er blevet udmejslet for os ”Vi står sammen ved at holde afstand”. Først 2 meter. Nu reduceret til 1. Hertil kommer alle de andre grænser, der omgiver og afgrænser os i hverdagen. Hvor går de fysiske grænser på Avernakø og Korshavn? Bliver man først opmærksom, er der langt flere grænser end nogen sikkert forestiller sig.


News