på Avernakø

Ø-inspirationer

Home  

Ausstellungen / Rückblick
Exhibitions / Retrospect

2017:

Udstillings- og kontingentfrit år

2017:

Ausstellungs- und Beitragsfreie Jahr

No exhibition or fee this year

Ø

Kunstforening

Avernakø/Korshavn

Insel
The island  

Neuigkeiten  

Avernakø/Korshavn Kunstforening byder velkommen til et af Danmarks smukkeste naturområder, det sydfynske øhav, og til øen Avernakø!

Medlemskab:


Et års medlemskab 100 kr.


Ideen bag oprettelsen af Avernakø/Korshavn Kunstforening er opstået af det faktum, at der, sammenholdt med det lille antal beboere (ca. 100), bor et forholdsvis stort antal kunstnerisk aktive mennesker på den smukke ø. Ved de årlige sommerudstillinger med titlen Ø-INSPIRATIONER vises værker af både lokale, regionale og internationalt funderede kunstnere.

intro-eng intro-deutsch

Vi takker for den store interesse, som mange tusinde besøgende har vist gennem de år, vores sommerudstilling med Ø-INSPIRATIONER har eksisteret!

Website: Grafik Design Foto: H.U. Müller &  A. Genster. Redaktion: A. Genster